Oikeudelliset tiedot

Verkkosivustoa www.doro.fi ylläpitää Doro AB, Ruotsin lakien mukaan muodostettu osakeyhtiö.

 

Doro AB on osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 23 238 255 SEK (Ruotsin kruunua), se on rekisteröity Ruotsin yritysrekisteriin (Bolagsverket) Lundin toimiston osoitteessa, yritystunnuksella 556161-9429. Doro AB:n rekisteröity toimisto sijaitsee osoittessa Magistratsv. 10 226 43 Lund, Ruotsi.

 

ALV-tunnus: 556161-9429

 

Puhelinnumero: +46 80)46 280 50 00

 

Sähköpostiosoite: legal@doro.com

 

Julkaisujohtaja on: Caroline Noublanche

 

Verkkosivustoa isännöi NBS SYSTEM, 8, rue Bernard BUFFET - 5 impasse Chalabre, 75017 Paris, Ranska, ja jonka puhelinnumero on: +331 58 56 60 80.


LAINOPILLINEN ILMOITUS

Johdanto

Kaikki ovat tervetulleita tälle verkkosivustolle. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sinä kuitenkin suostut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. JOS ET SUOSTU NOUDATTAMAAN SEURAAVIA KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA.

Käyttämällä Doro AB:n (tästä edespäin Doro) World Wide Web (WWW) -sivuja sinä suostut noudattamaan seuraavia ehtoja:

 

SISÄLTÖ

Tekijänoikeudet jne

Tämän verkkosivuston visuaalinen ulkonäkö ja näiden WWW-sivujen sisältö (mukaan lukien muun muassa teksti, kuvat ja audiovisuaaliset elementit) ovat Doron (tai sen tytäryhtiöiden ja/tai lisenssinhaltijoiden, missä niin on osoitettu) tekijänoikeuksin suojattua immateriaaliomaisuutta ja tekijänoikeuksin suojattua Ruotsin ja muiden ulkomaisten lakien ja sopimusten mukaisesti. Sisältö on lisäksi suojattu rekisteröimättömän yhteismallin nojalla. Kaikki oikeudet pidätetään.

 

Verkkosivuston sisältöä, mukaan lukien muun muassa teksti, kuvat ja ääni, ei saa, muutoin kuin täysin yksityiseen käyttöön tai missä toisin on osoitettu, jäljentää, siirtää, jakaa tai tallentaa ilman Doron (julk.) kirjallista ennakkolupaa.

 

Verkkosivuston sisältöjen muuttelu on erityisesti kielletty. Tästä johtuen et saa esimerkiksi (i) jakaa tai lähettää mitään tällaisia sisältöjä verkossa tai sen ulkopuolella; (ii) muokata, käyttää tai julkaista uudelleen mitään tällaisia sisältöjä; (iii) poistaa mitään ladattujen materiaalien ilmoituksia, jotka muodostavat tekijänoikeuden, tavaramerkin, mallisuojan, patentin tai muun immateriaalioikeuden ilmoituksen tai selityksen; (iv) käyttää tällaisia sisältöjä mihinkään julkiseen tarkoitukseen, jopa ei-kaupalliseen tai (v) yrittää dekompiloida, takaisinmallintaa tai muutoin purkaa mitään ohjelmistoa tai muuta sisältöä tällä verkkosivustolla.

 

Julkiseksi luokiteltujen lehdistötiedotteiden ja muiden asiakirjojen käyttö on sallittua julkisessa viestinnässä, jos tietojen lähde mainitaan. Muutoin on osan tai kaikkien sisältöjen jäljennös, siirto, jakelu tai tallennus missä tahansa muodossa kiellettyä ilman Doron kirjallista ennakkolupaa, lukuun ottamatta seuraavien ehtojen mukainen käyttö. Doron WWW-sivujen sisältöä voidaan käyttää vain tietotarkoituksiin ja tavalla, joka ei haittaa Doron mainetta. Tällä WWW-sivustolla annettuja tietoja ei saa muokata ilman Doron erityistä kirjallista lupaa. WWW-sivujemme sisältämiä yksittäisiä asiakirjoja saattavat koskevat kyseisissä asiakirjoissa ilmoitetut lisäehdot.

 

Jotkin verkkosivuston osat sisältävät kuvia ja materiaaleja, joita koskevat niiden luovuttajien tekijänoikeudet ja joita Doro käyttää luvalla. Sinun tällaisten materiaalien käyttösi muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti saattaa rikkoa tällaisten toisten osapuolten oikeuksia.

 

Doro antaa sinulle luvan tallentaa tietokoneellesi tai tulostaa otteita näistä sivuista ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön.

 

Tavaramerkkioikeudet jne

Doro-yhtiön ja -konsernin nimi, logotyyppi ja sen tytäryhtiöiden ja kumppaniyritysten vastaavat, samoin kuin tuotemerkkien nimet, tuotenimet ja Doron, sen tytäryhtiöiden ja kumppaniyritysten tavaramerkit, ovat Doron ja/tai sen tytäryhtiöiden ja kumppaniyritysten omaisuutta.

 

Ei vastuuvelvollisuutta, takuita jne

Doron WWW-sivut tarjotaan "sellaisenaan" ja "siinä muodossa kuin ne ovat saatavana". Muutoin kuin soveltuvan lain edellyttämällä tavalla, näiden sivujen sisältöjen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai muusta ei anneta mitään suoraa tai konkludenttista takuuta, mukaan lukien muun muassa konkludenttiset takuu kaupattavuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Doro ei takaa, että sen sivut tai palvelin, joilta ne tarjotaan, ovat vapaita viruksista tai muista haittakomponenteista. Mikä tahansa Doro-dokumentaatio voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Doro voi tehdä muutoksia ja lisäyksiä mihin tahansa tässä esitettyihin tietoihin. Doro varaa oikeuden päivittää sivuja tai estää pääsyn niille koska tahansa.

 

Doro ei ole vastuuvelvollinen millään lailla mistään vahingoista, mukaan lukien muun muassa, suorat, satunnaiset, seuraamukselliset, epäsuorat, sekundaariset, erityiset tai rangaistukselliset vahingot, menetykset tai kulut tai tulojen menetykset, jotka liittyvät sinun Doron WWW-sivujen tai minkä tahansa niistä linkitettyjen sivujen käyttöösi, tai kyvyttömyydestä käyttää näiden sivujen sisältöjä, tai niiden sisältämien tietojen käytöstä tai käytön yrityksestä tai liittyen mihinkään toimintavikaan, virheeseen, puutteeseen, keskeytykseen, vikaan, toiminta- tai lähetysviivästykseen, tietokonevirukseen tai linja- tai järjestelmävikaan, vaikka Dorolle tai sen edustajille olisi kerrottu tällaisista vahingoista, menetyksistä tai kuluista. Missään tapauksessa Doron maksamat korvaukset eivät ylitä sinun tälle sivustolle pääsystä maksamaasi summaa, jos sellainen on maksettu.

 

Doro ei hyväksy mitään vastuuta mistään kolmannen osapuolen omistamista, luomasta tai julkaisemasta materiaalista, johon Doron WWW-sivuilla on linkki. Käyttämällä tällaista kolmannen osapuolen sivuston linkkiä, sinä suostut tarkistamaan ja hyväksymään kyseisen sivuston käyttöehdot ennen sen käyttöä. Doron ulkopuolinen linkki ei tarkoita, että Doro hyväksyy sivuston tai tuotteet ja palvelut, joihin tällaisella kolmannen osapuolen sivustolla viitataan.

 

Aineistojen ja kommenttien lähettäminen

Doro ottaa mielellään vastaan sinun tälle verkkosivustolle lähettämiäsi ei-luottamuksellisia kommentteja, joita sinulla voi olla Doron tuotteista. Jos sinulla on idea, jonka käyttöä toivot Doron harkitsevan sinulle maksettavaa korvausta vastaan, älä lähetä sitä tälle verkkosivustolle tai muutoin Internetin kautta. Lähettäessäsi meille aineistoa tai kommentteja esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivujemme kautta, suostut kyseisten aineistojen ja kommenttien toimittajana seuraaviin ehtoihin: (1) annat aineiston käyttöön tietäen, että saatamme julkaista sen; (2) takaat, että aineisto ja/tai kommentit eivät sisällä laittomia, epäasianmukaisia tai muutoin julkaisukelvottomia asioita; (3) pyrit kohtuullisessa määrin tutkimaan aineiston ja poistamaan siitä mahdolliset virukset tai muut haitalliset tai tartuntaa aiheuttavat ominaisuudet ennen aineiston lähettämistä; (4) suostut vapauttamaan meidät vastuusta, mikäli jokin kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin meitä vastaan lähettämääsi aineistoon liittyen; (5) suostut olemaan ryhtymättä toimenpiteisiin meitä vastaan kyseisen aineiston suhteen ja (6) omistat aineiston tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se meille, ja Doro voi julkaista aineiston ja/tai sisällyttää sen tai siinä kuvatut käsitteet tuotteisiinsa ilman vastuuta tai korvausvelvollisuutta.
Doro pidättää oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, mikäli rikot näitä käyttöehtoja tai mikäli harjoitat jotain laitonta toimintaa. Doro pidättää oikeuden ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisiin toimenpiteisiin saattavat kuulua verkkosivustolle ja sen palveluihin pääsyn epääminen sekä mahdollisten lähetettyjen aineistojen ja kommenttien poistaminen.

 

Kaikki oikeudet pidätetään

Kaikki muut kuin erityisesti myönnetyt oikeudet pidätetään. Doro varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja koska tahansa päivittämällä tämän julkaisun. Sinä sitoudut tällaisiin muutoksiin ja siksi sinun tulee säännöllisesti tarkistaa tämä käyttöehtoilmoitus.