Etiikka, laatu ja ympäristö

Etiikka

Ymmärrämme, että maailmanlaajuisena yrityksenä tekemämme päätökset vaikuttavat moniin ihmisiin ympäri maailman.

Siksi Doro vaatii toimittajiaan allekirjoittamaan erityisen ilmoituksen koskien hyvää korporatiivista sosiaalista vastuuntuntoa. Tämä ilmoitus sisältää suuren joukon vaatimuksia koskien lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa, työympäristöä, palkkatasoa, työaikoja ja oikeutta järjestäytyä ammattiyhdistykseksi. 2008 alkaen Doro suorittaa kolmannen osapuolen tarkastuksia varmistamaan periaatteidensa noudattamisen. Mikäli sopimusta rikotaan, Dorolla on oikeus välittömästi katkaista kaikki yhteistyö kyseisen toimittajan kanssa.

 Laatu

Meille laatu tarkoittaa sellaisten tuotteiden toimittamista, jotka vastaavat todellisia tarpeita ja sallivat sinun jatkaa niiden asioiden tekemistä, joista olet aina nauttinut. Kutsumme tätä "kokonaisvaltaiseksi laatukokemukseksi". Tämä työ alkaa tuotekehityksellä Dorossa ja jatkuu toimittajien valmistusprosessilla.


Laadunvalvonta – menestyksen perusta

​​​​​​Doro asettaa laaduntarkkailun suureen arvoon. Tämä on sen vuoksi, että digitaaliset langattomat puhelimet täytyy luokitella kuulolaiteyhteensopivuuden mukaisesti, jos niitä käytetään Yhdysvalloissa. Täysin toimiva laadunvalvonta selkeillä sisäisillä ja ulkoisilla prosesseilla on ehtona seuraavan askeleen ottamiselle tuotantoalueelle.


Kaikkia toimittajia mitataan seuraavilla osa-alueilla:

- Asiakaspalautusten ennustetaso
- Toimitustarkistukset 
- Toimitusten täsmällisyys
- Toimitusajat


Doro luokittelee ja mittaa jokaisen valmistajan

Tällä tavoin sekä Doro että toimittaja näkevät, millä tasolla laadunvalvonta on. Doro auttaa usein vikojen paikallistamisessa varsinaisessa valmistusprosessissa Aasiassa. Tämä antaa paljon tietoa uusien tuotteiden valmistuksen vaihtoehdoista mutta samalla myös kyvyn parantaa olemassa olevien tuotteiden valmistusta.

Doro vaatii, että toimittajat allekirjoittavat ilmoituksen yhteiskunnallisesta vastuusta. Ilmoitus sisältää useita vaatimuksia lapsi- ja pakkotyöstä, työympäristöstä, korvaustasosta, työtunneista sekä oikeudesta ammattiliiton jäsenyyteen. Ilmoituksen allekirjoitus antaa Dorolle oikeuden peruuttaa välittömästi kaikki yhteydet toimittajaan sopimusrikkomuksen tapahtuessa.

 

Ympäristö                                                                                          

Huoli ympäristöstä on jatkuvasti mielessämme, ja Doro suhtautuu tähän huolenaiheeseen sen ansaitsemalla huomiolla. Me teemme tämän noudattamalla ympäristöasioita koskevia direktiivejä ja etsimällä tapoja vähentää työmme ja tuotteidemme vaikutuksia ympäristöön.

Doron tavoitteena on vähentää negatiivista vaikutusta ympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla.


Ympäristödirektiivit

Doro markkinoi ja myy tuotteita, joiden käyttöä ja kierrätystä koskevat ympäristödirektiivit. Doron laatu- ja ympäristöpäällikkö on vastuussa lakien ja sääntöjen noudattamisesta, ja jokaisessa maassa on ympäristöpäällikkö, joka on vastuussa siitä, että kyseisten maiden ympäristölainsäädäntöä noudatetaan.

Doron liiketoimintaan vaikuttavia kattavampia direktiivejä ovat EU:n Waste of Electrical and Electronic Equipment (”WEEE”) -direktiivi, Restriction of the use of certain Hazardous Substances (”RoHS”) ja EU:n REACH-direktiivi (Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals). Doron vaikutus valmistettujen tuotteiden maahantuojana on rajoitettu mutta tämä silti vaikuttaa prosesseihimme. REACH-SVHC (Substances of Very High Concern) -listoilla lueteltujen asianomaisten kemikaalien määrä kasvaa ajan mittaan.

Eräs toinen Doroa koskeva direktiivi on ErP-direktiivi (Energy Related Products). Tämä vaikuttaa Doroon siten, että sen on varmistettava ekologinen suunnittelu, tuotanto sekä paristolatureiden ja ulkoisten virtalähteiden vähäinen energian käyttö.

Doro-tuotteet täyttävät lisäksi tärkeän POP-määräyksen (Persistent Organis Pollutants).